Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 1 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 1 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 1 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
2
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 2 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 2 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 2 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
3
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 3 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 3 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 3 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
4
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 4 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 4 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
5
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 5 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 5 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 5 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
6
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 6 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 6 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 6 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
7
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 7 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 7 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 7 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
8
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 8 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 8 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 8 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
9
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 9 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 9 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 9 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
10
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 10 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 10 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 10 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
11
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 11 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 11 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
12
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 12 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 12 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 12 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
13
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 13 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 13 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 13 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
14
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 14 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 14 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 14 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
15
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 15 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 15 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 15 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
16
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 16 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 16 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 16 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
17
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 17 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 17 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 17 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
18
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 18 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 18 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
19
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 19 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 19 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 19 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
20
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 20 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 20 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 20 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
21
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 21 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 21 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 21 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
22
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 22 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 22 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 22 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
23
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 23 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 23 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 23 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
24
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 24 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 24 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 24 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
25
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 25 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 25 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
26
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 26 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 26 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 26 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
27
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 27 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 27 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 27 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
28
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 28 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 28 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 28 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
29
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 29 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 29 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 29 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
30
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 30 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 30 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 30 @ 7:00 pm
Mass Kreyol
31
Morning Mass 8:00 am
Morning Mass @ St Clement Church
May 31 @ 8:00 am
Morning Mass
Mass English/Spanish 6:00 pm
Mass English/Spanish @ St Clement Church
May 31 @ 6:00 pm
Mass English/Spanish
Mass Kreyol 7:00 pm
Mass Kreyol @ St Clement Church
May 31 @ 7:00 pm
Mass Kreyol